Czym jest bank komórek macierzystych?

0
1651

Bank komórek macierzystych to laboratorium, które specjalizuje się pobieraniu, badaniu i przechowywaniu krwi pępowinowej.

Jak działa bank komórek macierzystych?

Banki komórek macierzystych są miejscami, w których przechowuje się pierwotne i niewyspecjalizowane komórki wykorzystywane do leczenia wielu groźnych chorób. W Polsce największym z nich jest Polski Bank Komórek Macierzystych PBKM. Jest to zakład biotechnologiczny posiadający laboratoria przystosowane do badania, zabezpieczania i konserwowania materiału biologicznego. Jego działanie reguluje ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Rodzice, którzy zdecydowali się na pobranie krwi pępowinowej swojego dziecka, powinni zgłosić się do banku komórek macierzystych przed datą planowanego porodu. Tam wybierają pakiet, podpisują umowę, otrzymują indywidualny numer identyfikacyjny i specjalny sprzęt medyczny, który należy przekazać personelowi na oddziale ginekologiczno-położniczym. Pobranie krwi pępowinowej odbywa się w trakcie porodu, tuż po przecięciu pępowiny. Następnie materiał biologiczny jest ubezpieczony i dostarczany w ciągu 24 godzin do laboratorium w banku komórek macierzystych. Tam jest badany pod kątem obecności wirusów i bakterii, m.in. wirusa HIV i zapalenia wątroby typu B i C.

Przechowywanie krwi pępowinowej

Krew pępowinowa po badaniu jest preparowana i zabezpieczona środkami krioochronnymi. Dzięki temu warunki przechowywania w żaden sposób nie wpłyną na właściwości komórek macierzystych. Następnie umieszczana jest w specjalnej kasecie, którą zanurza się w parach ciekłego azotu. Panuje tam temperatura –196℃. Tak przygotowana krew pępowinowa może być przechowywana do momentu, aż zajdzie potrzeba jej użycia. Według badań czas ten wynosi nawet 50 lat od zamrożenia.

Co zrobić, kiedy krew pępowinowa będzie potrzebna?

Krew pępowinowa może zostać użyta do terapii dziecka, od którego została pobrana lub jego bliskiej osoby, jeżeli wystąpi odpowiedni poziom zgodności antygenowej. W takiej sytuacji należy zgłosić lekarzowi prowadzącemu fakt posiadania zdeponowanych komórek macierzystych. Jeżeli podejmie on decyzję o terapii, kontaktuje się z odpowiednią instytucją. Po zweryfikowaniu dokumentacji medycznej bank komórek macierzystych dostarcza materiał biologiczny do kliniki lub szpitala, w którym przebywa pacjent.

Co to jest bankowanie publiczne?

W 2011 roku z inicjatywy PBKM został powołany publiczny bank krwi pępowinowej. Jest on całkowicie finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia. Misją utworzenia tego rodzaju instytucji było zwiększenie zasobów komórek macierzystych i upowszechnienie ich przeszczepiania w terapii groźnych chorób. Mogą z nich korzystać osoby wymagające leczenia, które nie są spokrewnione z dawcą. O przekazaniu krwi pępowinowej na cel publiczny decydują rodzice dziecka, jednocześnie zrzekając się jakichkolwiek praw do jej wykorzystania, nawet jeśli zajdzie taka potrzeba.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here