Interpretacja wiersza to indywidualna sprawa. Każdy z nas może inaczej rozumieć dany utwór. Jednak prawidłowo zrobione interpretacje są zbliżone do siebie, niezależnie od ich autorów.

Jak napisać interpretacje wiersza?

Po pierwsze wyjaśnijmy sobie, czym jest interpretacja. Jest to nic innego jak wyjaśnienie znaczenia danego dzieła, w tym wypadku wiersza. My musimy domyśleć się, co autor miał na myśli podczas tworzenia utworu. Przed przystąpieniem do interpretacji powinniśmy zgłębić genezę, czyli okoliczności powstania utworu. Bowiem od tego będzie zależało to, co autor chciał nam przekazać w wierszu. Dodatkowo w każdej interpretacji powinny być zawarte pewne informacje.

Geneza powstania utworu jest podstawą do interpretacji. Powinna ona być wstępem do omówienia wiersza. Nie musi być długa, ale zwięzła, i przedstawiająca najważniejsze wydarzenia polityczne, gospodarcze, i społeczne w czasach powstania dzieła. Często wiersze odnoszą się sytuacji zwykłych, przeciętnych ludzi, lub rządzących. Dzięki temu, że przedstawimy historię powstania utworu, możemy wykazać się większą wiedzą na dany temat, i tym samym dostać lepszą ocenę. Można też podać podstawowe informacje o autorze, np. imię i nazwisko, narodowość oraz lata w których tworzył.

interpretacja wiersza

Kolejny krok to wyjaśnienie tytułu wiersza

W tym etapie musimy skupić się na kilku aspektach. Po pierwsze, co oznacza tytuł wiersza. Może ma znaczenie przenośne, lub jest nazwą jakiegoś miejsca. Na tym etapie powinniśmy to wyjaśnić. Czasem zdarza się, że tytuł pochodzi z języka obcego, np. z angielskiego. O tym warto napisać oraz przetłumaczyć na język polski.

Następnie powinniśmy się skupić na wyglądzie wiersza. Przede wszystkim zwróć uwagę na budowę. Możesz policzyć zwrotki, oraz wersy w każdej z nich. Policz sylaby w każdym wersie, ponieważ może się zdarzyć, że w każdej linijce jest tyle samo sylab. W tym etapie warto sprawdzić, czy występują rymy. Jeśli tak, to należy określić ich rodzaj.

Tym sposobem doszliśmy do końca wstępu. Teraz powinniśmy się skupić na właściwej interpretacji wiersza. Na początku musimy określić podstawowe informacje, które są wspólne niezależnie od osoby, która interpretuje wiersz.

Pierwsza z nich to określenie podmiotu lirycznego. Skupmy się na tym, czy ujawnia się w wierszu, występuje w pierwszej osobie, a może w liczbie mnogiej. Jest to bardzo ważne. Należy patrzeć na firmę czasowników, oraz zaimków osobowych. Jeśli podmiot występuje w pierwszej osobie to wystąpią czasowniki w pierwszej osobie liczby pojedynczej, np. robię, idę. Natomiast zaimkiem osobowym będzie słowo „ja”. W drugim przypadku, gdy podmiot wypowiada się w liczbie mnogiej, np. biegniemy, słyszymy, mamy do czynienia z faktem, gdy podmiot utożsamia się z ludźmi, o których mowa w wierszu.

Następnie powinniśmy ustalić adresata wiersza, czyli do kogo jest skierowany. Może to być jedna osoba, lub grupa osób. Najlepiej przeczytajmy kilka razy wiersz, ponieważ adresatem często jest specjalna grupa osób, np. ubodzy, bądź politycy. Czasem w ustaleniu adresata, ważny jest wcześniejszy punkt, czyli informacje o autorze. Adresatem może być zmarła, bliska autorowi osoba.

Kolejny etap to określenie charakteru wiersza. Często może mieć charakter informacyjny, czyli opowiada historię, bądź opis danych czasów. Również może mieć styl żałobny po śmierci danej osoby. Autor może wypominać negatywne cechy rządzących osób, bądź warstw społecznych na przestrzeni wieków. Wiersz może mieć charakter chwalebny, bądź dziękczynny. Tyczy się to wierszy religijnych.

czyta wiersz

Ostatnią rzeczą jest nasza interpretacja. Po skończonej analizie możemy dodać swoją interpretację. Na przykład zaczynając od słów – moim zdaniem autor miał na myśli… Jest to ważne, szczególnie na sprawdzianie, bądź egzaminie, gdy mamy określoną liczbę słów. Dzięki temu możemy spokojnie dodać kilkadziesiąt słów, które poświęcimy na podsumowanie, i swoją własną interpretację.

Podsumowując, interpretacje możemy podzielić na dwie części. Pierwsza z nich określa genezę wiersza, historię autora, budowę, oraz wyjaśnia tytuł. Ta część powinna być opracowana dokładnie, gdyż na egzaminie każde słowo jest ważne. Druga część interpretacji to wyjaśnienie, tego co autor miał na myśli pisząc to dzieło.

W tym etapie powinniśmy się skupić głównie na treści tekstu. Sprawdźmy formy czasowników, oraz zaimków. Określamy podmiot liryczny, jego formę, osobę, oraz adresata wiersza, czyli osoby, do której jest skierowany. Może to być jedna osoba, lub grupa osób. Na końcu dodajemy swoją interpretację, czyli wyjaśniamy, o co chodziło autorowi w poszczególnych zwrotkach i wersach.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here